Επιστολή στον αντιδήμαρχο

Ο ΝΗΡΕΑΣ ζητά με επιστολή του την παρέμβαση του Αντιδημάρχου για τη χρήση του Γυμναστηρίου του 52ου Γυμνασίου Κολωνού.

Από : ΑΟ ΝΗΡΕΥΣ Αθήνα 1/12/2021
Προς : Κο Νικόλαο Βαφειάδη,

Αντιδήμαρχο Ψηφιακής Μετάβασης και Παιδείας

Κοιν : Κο Γεώργιο Ρωμανέα

Πρόεδρο 4 ης Δημοτικής Κοινότητας

Αξιότιμε Κύριε Αντιδήμαρχε,
Με το παρόν έγγραφο επιδιώκουμε να επισημάνουμε σε εσάς και στις
υπηρεσίες σας ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο σύλλογός μας
σχετικά με αίτημα που έχουμε υποβάλλει μέσω της σχολικής επιτροπής και
άπτεται των αρμοδιοτήτων σας.
Συγκεκριμένα την 30η Σεπτεμβρίου 2021 υποβάλλαμε αίτημα για την
παραχώρηση σχολικού χώρου στο 52ο Γυμνάσιο Αθηνών προκειμένου να
στεγάσουμε τις αθλητικές δραστηριότητες του συλλόγου μας οι οποίες
αφορούν κατά βάση αθλούμενους και αθλούμενες μικρών ηλικιών.
Η σχολική επιτροπή συνεδρίασε τέλος Οκτωβρίου και αποφάσισε την
παραχώρηση τεσσάρων (4) ωρών (Δευτέρα – Τρίτη – Τετάρτη – Παρασκευή
15:00-16:00) και άλλων τεσσάρων (4) ωρών (Σάββατο & Κυριακή 17:30-
19:30). Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι οι υπό παραχώρηση ώρες (Δευτέρα –
Τρίτη – Τετάρτη – Παρασκευή 15:00-16:00) είναι σχεδόν αδύνατο να
αξιοποιηθούν μεσούσης της χρονιάς και με δεδομένο ότι το μέχρι την 16:00
είναι το ωράριο του ολοήμερου σχολείου και επομένως δεν είναι να εντάξουμε
σε αυτές τις ώρες αθλούμενους Δημοτικών σχολείων όπως επίσης μέχρι
14:10 είναι το ωράριο των γυμνασίων και επομένως είναι αδύνατο να
προλάβουν μαθητές Γυμνασίου να επιστρέψουν στο σπίτι τους, να σιτισθούν
(εντελώς ακατάλληλη χρόνος πριν από προπόνηση), να ενδυθούν με
αθλητική περιβολή και να μεταβούν στο γυμναστήριο).
Σημειώστε ότι ο συγκεκριμένος χώρος ήδη χρησιμοποιείται για τον ίδιο
σκοπό από άλλο σωματείο και παρά το αρχικό αίτημα που υποβάλλαμε
αποδεχθήκαμε τον περιορισμό των αιτουμένων ωρών προκειμένου να μη
διαταραχθεί το υφιστάμενο πρόγραμμα.
Έκτοτε αναμένουμε την υλοποίηση της συγκεκριμένης απόφασης η
οποία όπως ενημερωθήκαμε από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής κ.
Ρωμανέα απαιτείται να περάσει ΔΕΠ.
Παρακαλούμε, μετά από τα παραπάνω, για τη μεσολάβησή σας
προκειμένου να υλοποιηθεί η απόφαση της Σχολικής Επιτροπής λαμβάνοντας
υπόψη ότι τα παιδιά μας αθλούνται σε ανοικτό χώρο ο οποίος λόγω των
καιρικών συνθηκών που επικρατούν το χειμώνα είναι επικίνδυνος για αυτά.

Επίσης παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εάν απαιτούνται επιπλέον
δικαιολογητικά πέραν αυτών που υποβάλλαμε με την αίτησή μας, όπως
δελτία αθλητών, ιατρικές εξετάσεις τους κ.λπ
Θα είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία ή διευκρίνηση που
θα θέλατε.

Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος

Λάμπρος Κίτσιος