Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση και στη Διενέργεια Αρχαιρεσιών Εκλογής Νέου Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΝΗΡΕΥΣ καλεί τα τακτικά μέλη του σε Γενική Συνέλευση και τη διενέργεια αρχαιρεσιών για την εκλογή νέου ΔΣ την Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021, (ώρα 11:00) στο γραφείο του συλλόγου στην οδό Μύλων 61 & Αλαμάνας στον Κολωνού. Σε περίπτωση μη απαρτίας η διενέργεια της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα πραγματοποιηθεί χωρίς άλλη πρόσκληση στις 12:00 της ίδιας ημέρας και στον ίδιο τόπο.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι:

  1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης

  2. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής

  3. Έκθεση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου

  4. Οικονομικός Απολογισμός

  5. Παρουσίαση Έκθεσης από Ελεγκτική Επιτροπή

  6. Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου

  7. Παρουσίαση υποψηφίων για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το Καταστατικό του Σωματείου :

  • η Συνέλευση απαρτίζεται από τα Τακτικά Μέλη του Σωματείου που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο. Η εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων είναι δυνατόν να γίνει και την ημέρα των αρχαιρεσιών

  • Οι υποψηφιότητες των μελών για το ΔΣ και την Εξελεγκτική επιτροπή υποβάλλονται εγγράφως τρεις ημέρες τουλάχιστον πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΡΕΥΣ καλεί τα μέλη του να συμμετέχουν ενεργά στη Γενική Συνέλευση ώστε να συνεχίσει την προσπάθεια της αναβίωσης του συλλόγου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας είτε τηλεφωνικώς (6932279397), είτε ηλεκτρονικώς (nireasao@gmail.com).