Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Τόπος,  Αθήνα 15/2/2022

Προς :            Όλα τα μέλη τους Σωματείου Α.Ο. ΝΗΡΕΥΣ

ΘΕΜΑ :          Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Κύριοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου ΑΟ ΝΗΡΕΥΣ σε εφαρμογή του άρθρου 15 του ισχύοντος καταστατικού,

Σ υ γ κ α λ ε ί

τα μέλη του σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει, την 27η Φεβρουαρίου 2022, στα γραφεία του σωματείου στη οδό Μίλων 61, 10441 Αθήνα, με ώρα έναρξης την 11:00 π.μ.

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα παρακάτω.

ΘΕΜΑ 1ο : Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΘΕΜΑ 2ο : Απολογισμός διοικητικών πεπραγμένων χρήσεως 2021 και Οικονομικός Απολογισμός Δ.Σ. έτους 2021, ανάγνωση της έκθεσης της εξελεγκτικής επιτροπής συζήτηση επ΄ αυτών και ψηφοφορία έγκρισης του Οικονομικού Απολογισμού και των Διοικητικών Πεπραγμένων χρήσεως 2021.

ΘΕΜΑ 3ο : Προϋπολογισμός επομένου έτους 2023

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα μισά μέλη που είναι οικονομικά τακτοποιημένα μέχρι την ημερομηνία της συνόδου της Γενικής Συνέλευσης και έχουν δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με το καταστατικό.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 27η Φεβρουαρίου 2022, στα γραφεία του σωματείου στη οδό Μίλων 61, 10441 Αθήνα, στις 12:00 π.μ. χωρίς άλλη πρόσκληση.

Για το ΔΣ του σωματείου

 

                                    Πρόεδρος                                                         Γεν. Γραμματέας

 

                             Λάμπρος Κίτσιος                                                   Ιωάννης Γώρος